Onderzoek Bereikbaarheid Westflank Groningen

Onderzoek Bereikbaarheid Westflank Groningen

Wat gaan we doen?

Tussen 2020 en 2040 worden aan de westkant van de stad Groningen (de “Westflank”) ruim 11.000 nieuwe woningen gebouwd. Dat leidt tot meer verkeer. Ook bedrijventerreinen groeien en trekken meer verkeer. Dat leidt tot knelpunten in de bereikbaarheid van de Westflank. Ook de leefbaarheid in het gebied kan in de knel komen. Op de Knelpuntenkaart Westflank Groningen zijn de knelpunten aangegeven die tot 2040 kunnen ontstaan. Nu is het tijd om na te denken over oplossingen.

Ook daarvoor is een kaart gemaakt: Van knelpunten naar mogelijke oplossingen. Denk mee en geef antwoord op de volgende vragen:

  1. Wat mis je bij de voorgestelde oplossingen en moet meer aandacht krijgen?
  2. Welke oplossingen moeten als eerste worden opgepakt?

Er is nog niet genoeg geld om alle oplossingen te betalen. Daarom moeten we kijken wat belangrijk is en keuzes maken. Ook jouw mening telt daarbij.


Meer informatie

De gemeente en de provincie Groningen denken al enkele jaren na over verbetering van de westelijke ringweg (Ring West). Die is druk en raakt langzaam verstopt. Vooral bij de kruispunten. Dat leidt tot gevaarlijke situaties. Daarom zijn gemeente en provincie begonnen met het project Ring West Verbindt. Na de aanpak van Ring Zuid willen de gemeente en de provincie aan de slag met Ring West.

Sinds 2022 is ook het Rijk hierbij betrokken. Gemeente, provincie en Rijk hebben een gezamenlijke projectorganisatie gevormd. Die kijkt niet alleen naar verbetering van de Ring West, maar naar een groter gebied: de gehele Westflank van de stad Groningen. Dat is het gebied tussen de N355 (noordkant) en A7 (zuid), Reitdiep (oost) en Aduarderdiep/Zuidwending (west).
 

Bereikbaarheid verzekeren
De ruim 11.000 nieuwe woningen komen op verschillende plekken in de Westflank. Hoe blijven al die woningen bereikbaar, en de bestaande woningen ook? Hoe zorgen we dat ook de bedrijven in het gebied bereikbaar zijn? Hoe kunnen nieuwe wegen, openbaar vervoer en fietspaden goed worden ingepast? Hou houden we de Westflank leefbaar als het er steeds drukker wordt?

Dat zijn de vragen waar het om gaat in het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd. Daarvoor hebben we eerst alle knelpunten in kaart gebracht. Computerberekeningen ("verkeersmodellen") zijn daarbij van grote waarde. Inwoners, bedrijven, buurgemeenten, het waterschap en deskundigen hebben de knelpunten verder aangevuld. Sommige knelpunten zijn er nu al. Andere ontstaan de komende jaren door de geplande nieuwbouw.

Leefbaarheid verbeteren
Zorgen voor goede bereikbaarheid is de directe aanleiding voor het onderzoek dat nu loopt. Maar ook andere zaken komen in het onderzoek aan bod. Verkeersveiligheid, om een voorbeeld te noemen, of verkeersgeluid. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de Westflank een gezonde en leefbare woonomgeving biedt als er zoveel nieuwe woningen bijkomen? Hoe houden we goed rekening met de belangen van natuur en landbouw? Door alle knelpunten en aandachtspunten in kaart te brengen kunnen we werken aan de beste oplossingen.

Het onderzoek waar we nu aan werken is een zogenoemd MIRT-onderzoek. De afkorting MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Voor dit programma heeft het Rijk elk jaar geld beschikbaar. Het Rijk heeft een bedrag van 82 miljoen euro (incl. btw) gereserveerd voor de bereikbaarheid van de Westflank van Groningen. De voorwaarde daarbij is dat de gemeente en de provincie gezamenlijk ook 82 miljoen euro beschikbaar stellen.

Denk tot en met 23 juni 2024 mee over de beste oplossingen
De eerste stap in het onderzoek was het in kaart brengen van alle knelpunten die ontstaan voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de Westflank. Nu gaat het om het bedenken van oplossingen. Voor autoverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer. Maar ook voor de inrichting van het gebied. Wat zijn de beste oplossingen voor de knelpunten die we verwachten?

De projectorganisatie nodigt jou uit om mee te denken. Dat kan tot en met zondag 23 juni. Zijn de bedachte oplossingen compleet? Ontbreken er belangrijke zaken? Wat moet als eerst worden opgepakt? Dat is belangrijk, want er is nog niet genoeg geld om alle oplossingen te betalen.

Wat doen we met jouw reactie?
Jouw reactie betrekken we bij de lijst van oplossingen voor de knelpunten in de Westflank. En bij het maken van de keuze voor de besteding van het geld dat beschikbaar is.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met info@ringwestverbindt.nl. Dan helpen wij je verder.

Let op: noem alleen oplossingen die te maken hebben met de Westflank van Groningen. Dat is het gebied ten westen van het Reitdiep, binnen de gekleurde lijnen op de kaart. Omschrijf je voorstellen zo precies mogelijk, of maak er een tekening van.

Volgende fase: keuzes maken
Als het overzicht van mogelijke oplossingen compleet is gaan we bepalen welke oplossingen het eerst aan bod komen. Welke maatregelen werken het best om de bereikbaarheid te verbeteren? Niet alles kan tegelijk: er is voldoende geld om de grootste knelpunten op te lossen. Maar is niet genoeg geld om alle knelpunten aan te pakken. Dat maakt het extra belangrijk om heel goed na te denken over wat het eerst moet.

Rijk, provincie en gemeente besluiten hier gezamenlijk over. Dat gebeurt in november in een bestuurlijk overleg: het zogenoemde Bestuurlijk Overleg voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT).